Liefdesbrief aan de Liefde

Als ik me de grootsheid, de volmaaktheid en de goddelijkheid van mijn licht herinner…

Hou ik nog meer ….

van alles!

En zo veel van jou lieve Liefde! 

Met het licht aan zie ik dat jij ik bent en ik jou. 

Soms vergeet ik…en denk ik dat de ander het is waar die liefde voor is. Dan ben ik een beetje bang voor jou die ik voel. Dan denk ik dat je niet van mij bent niet bestemd om te blijven. 

Te groots…getemperd…hield ik je klein om niet te overspoelen en wellicht te verliezen. 

In werkelijkheid ben je Liefde met een hoofdletter L die wil groeien, heling brengen, de frequentie verhogen, (co) creeren. De breedte in. Blijvend aanwezig..in de kleinste en grootste dingen. 

Magisch alom vertegenwoordigd. Als je kijkt met de ogen van je hart.

Ik ben niet meer bang voor jou lieve Liefde.

Overspoel me, laat me stralen, laat me groeien en bloeien, breng heling en verbrand de illusies die ik had over mezelf.